Privacy

Privacy Policy
1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacy beleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, die u ons vertelt. Dit kan b.v. om gegevens die u invoert in een contactformulier te verhandelen.
Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in de opdruk. Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma’s van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacy beleid.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacy beleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie
Privacy Policy
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.
Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking op deze website is:
Vitavie
Almelosestraat 4
7631 CG Ootmarsum
Telefoon: + 31-541-292545
E-mail: info@vitavie.nl

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht informatie die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst te maken zelf of aan een derde partij waarin een overzicht in een standaard, machine-leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering
Deze website maakt gebruik van veiligheidsredenen en om de overdracht van gevoelige inhoud, zoals inkooporders of aanvragen die u naar ons als een site-eigenaar, een SSL of te beschermen. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van “http: //” in “https: //” en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.
Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingen via deze website
Als er na het sluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld een rekeningnummer voor machtiging voor automatische incasso), dan zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.
Betalingstransacties via het gebruikelijke betaalmiddel (Visa / MasterCard) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van “http: //” in “https: //” en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.
In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat.

Tegenspraak op reclamemails
Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de sites uitdrukkelijk juridische stappen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming
Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.
Lucas-IT
Albergen
Telefoon: + 31-546-442322

4. Gegevensverzameling op onze website
Cookies
De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en opgeslagen door uw browser.
De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies toe te staan alleen op een case-activeren van de aanvaarding van cookies voor bepaalde functies of uitsluiten van het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die voor het uitvoeren van elektronische communicatie gebruikt of voor bepaalde gewenste functies u (bijvoorbeeld winkelmand functie) dienen te verschaffen, op basis van Art. 6, par. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies om uw surfgedrag te analyseren) zijn opgeslagen, worden ze afzonderlijk behandeld in deze Verklaring van de persoonlijke levenssfeer.
Als u ons via het contact formulier vraagt uw informatie uit het aanvraagformulier met inbegrip van u aangeven waar de contactgegevens worden opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en in het geval van follow-up vragen met ons. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.
De gegevens die u in de contactpersoon in te voeren zal bij ons blijven totdat u ons vraagt om te verwijderen, uw toestemming in te trekken om de opslag of het doel voor dataopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld na voltooiing van het verwerken van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperioden – blijven onaangetast.

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden vermeld.
Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van de aanbieding of voor technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie om u op deze manier op de hoogte te stellen.
De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.
De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en vervolgens worden verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)
We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.
De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlinewinkels, detailhandelaren en goederenafhandeling.

We zenden persoonsgegevens aan derden, indien dit noodzakelijk is als onderdeel van het contract, als de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de levering van het bedrijf goederen of het personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen. Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud
Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.
Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

5. Sociale media
Facebook-plug-ins (knop voor delen)
Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de “Like-Button” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Like-Button” op Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Voor meer informatie, raadpleeg het Privacy beleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter
Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Twitter, San Francisco, VS, geïntegreerd. De Twitter-plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo of de “Like-Button” (“Vind ik leuk”) op onze site. https://twitter.com/en/privacy

6. Analysehulpmiddelen en advertenties
Google Analytics
We gebruiken “Google Analytics” op onze websites. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).
Google Analytics analyseert het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

7. Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief op de website aangeboden krijgen, hebben we uw e-mailadres en informatie die ons in staat stellen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het e-mailadres en akkoord te gaan met de nieuwsbrief zijn ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de in de nieuwsbrief registratie formulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming. De toestemming voor de opslag van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kan worden ingetrokken op elk gewenst moment, zoals u op de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

8. Betalingsprovider
Buckaroo
Via onze website bieden wij u.a. Betaling via Visa/ MasterCard door tussenkomst van betalingspartner Buckaroo. https://www.buckaroo.nl/over-ons/privacyverklaring/